Üleujutusohuga piirkondadest valmisid kaardid

Tõusikute uusrajoon Tiskre upub

Tõusikute uusrajoon Tiskre upub

bioneer.ee kirjutab, et üleujutus on looduslik nähtus, mis võib tekitada majanduslikku kahju, ohustada inimeste tervist, kahjustada kultuuripärandit ja keskkonda. Üleujutusi ei ole tihtipeale võimalik täielikult ära hoida, kuid kahjude vähendamiseks on võimalik kasutusele võtta abinõud.

Maa-ameti geoportaali kaardirakenduses kõigile kättesaadavad kaardid on abiks näiteks neile, kes soovivad osta maja ning tahavad kindlad olla, et kevadel ei voola vesi tuppa. Samuti on kaardid kasulikud kohalikele omavalitsustele planeeringute koostamisel (võib-olla panin sõnastuses puusse, aga vaata üle)

Tegevused üleujutustega seotud riskide hindamiseks ja maandamiseks algasid üleujutuste direktiivi vastuvõtmisega 2007. aastal. Igal Euroopa Liidu liikmesriigil on kohustus hinnata üleujutusohuga seotud riske, koostada ohu- ja riskikaardid ning maandamiskavad.

2011. aastal valmis üleujutusohuga seotud riskide esialgne hinnang, mille tulemusena määrati kakskümmend olulist riskipiirkonda. Esialgne hinnang on avalikkusele kättesaadav Keskkonnaministeeriumi kodulehel.

Järgmise sammuna võeti ette riskipiirkondade põhjalikum kaardistamine. Üleujutusohupiirkonna ja üleujutusohuga seotud riskipiirkonna kaardid näitavad veetaseme tõenäolist tõusu 10; 50; 100 ja 1000 aasta jooksul ja kirjeldavad võimalikke kahjulikke tagajärgi.

Riskipiirkondade kaarte saab vaadata Maa-ameti geoportaali üleujutuste kaardirakenduses, kuhu pääseb Keskkonnaministeeriumi kodulehe kaudu. 2015. aasta kevadeks peavad valmis olema ka maandamiskavad ehk konkreetsed plaanid selle kohta, kuidas üleujutuste tehtud pahandusi ära hoida või vähemalt leevendada.

Avaliku väljapaneku käigus on igaühel õigus esitada eelpoolmainitud kaartide kohta kirjalikke ettepanekuid kuni 2014. aasta 30. septembrini e-posti aadressile: agne.aruvali@envir.ee.

Üleujutusohuga seotud riskide esialgse hinnangu ja üleujutusohupiirkondade ning üleujutusohuga seotud riskipiirkondade tutvustamiseks korraldatakse suvel avalik arutelu, millest teavitataks täpsemalt 1 kuu enne nende toimumist.

Üleujutusohuga piirkondadest valmisid kaardid