Toobal, Laasi ja Vaarmann – Aeg on oma tempude eest aru anda

Priit Toobal

Priit Toobal

Lauri Laasi

Lauri Laasi

Urbo Vaarmann

Urbo Vaarmann

ERR kirjutab, et riigi peaprokurör Norman Aas esitas õiguskantslerile taotluse teha riigikogule ettepanek anda nõusolek keskerakondlastest riigikogulastelt Priit Toobalilt, Lauri Laasilt ja Urbo Vaarmanni saadikupuutumatuse äravõtmiseks ning nende suhtes süüdistusakti koostamiseks.

Aas esitas Toobali ja Laasi kohta taotluse täna ning Vaarmanni kohta 21. veebruaril, ütles riigiprokuratuuri pressiesindaja Kadri Tammai ERR-i uudisteportaalile.

Riigiprokuratuur soovib esitada riigikogu liikmetele Toobalile ja Laasile süüdistuse eraviisilisele jälitustegevusele ja sõnumisaladuse rikkumisele kihutamises, kuna nad kallutasid Ivor Onksioni ebaseaduslikult sisenema Hannes Rummi meilikontole ja edastama neile seal olevad e-kirjad.

Lisaks soovib riigiprokuratuur Toobalile esitada süüdistuse dokumendi võltsimises, kuna ta võltsis viit Keskerakonna kassa sissetuleku orderit, mis kajastavad tegelikkuses mitte toimunud sularahaannetusi summas 11 030,28 eurot.

Seoses Toobali kui erakonna juhtivtöötaja ja pädeva esindaja tegevusega on kahtlustatav ka juriidiline isik MTÜ Eesti Keskerakond karistusseadustiku. Lisaks on antud kriminaalasjas kahtlustatav Onksion seoses ebaseadusliku sisenemisega Hannes Rummi meilikontole ning seal olevate e-kirjadega tutvumise ja edastamisega.

Tegemist on sisuliselt sarnaste taotlusega, millega riigi peaprokurör pöördus õiguskantsleri poole juba 2012. aasta 7. septembril. Eelmised taotlused tagastas õiguskantsler sama aasta 8. oktoobril leides, et kriminaalmenetluse seadustiku vastavad sätted on vastolus põhiseadusega ja märkides, et pöördub põhiseadusega vastolu tuvastamiseks riigikohtusse.

Tänavu 17. veebruaril jättis riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium õiguskantsleri taotluse rahuldamata.

Edasi loe aga siit: Riigi peaprokurör taotleb Toobalilt, Laasilt ja Vaarmannilt saadikukaitse äravõtmist