Sidesatelliitide turvalisusega on lood kehvad

Doc kirutas vanal lehel, et kui maapealse küberturvalisusega on lood teadupärast nii nagu nad on siis taevas on olukord märgatavalt kehvem. IOActive otsustas kontrollida sidesatelliitide lahendusi kübertube vaatest ning raportis nenditakse üpris masendavat seisu. Sidelahendustes on tavalised nii tagauksed, koodi kirjutatud kasutajad ja paroolid, dokumenteerimata või teadlikult valitud “augulised” protokollid ja iidsed või algelised krüpteerimisalgoritmid. Lisades siia vildakad disainilahendused, saab nentida, et suurel osal taevastest kommunikatsiooni pakkuvatest tehiskaaslastest on täiesti arvestatavad riskid häkitud saada ning nende vähendamiseks ei pruugi keegi isegi midagi teha saada. Täpsemaid detaile auditist ei pakuta kuna see võiks meelitada suvalise teadmistepagasiga ning erinevate motivatsioonivaadetega isikuid süsteeme lammutama.