Sada miljonit töötundi Wikipedia toimetamisele

TV vs WikipediaERR kirjutab, et Eelmisel aastal ilmunud informaatikute Aaron Halfakeri ja Stuart Geigeri uurimuse kohaselt olid inimesed 2012. aasta aprilliks kulutanud Wikipedia artiklite toimetamisele hinnanguliselt kokku üle 102 miljoni tunni.

Kuna arvutused põhinesid keskmisel toimetamisele kulunud ajal ja toimetamiste koguarvul, on hinnanguga seonduv määramatus suhteliselt suur. Artiklite toimetajad võisid kulutada märkimisväärse hulga aega ka eeltööd tehes ja artikleid väljapool Wikipedia keskkonda kirjutades. Sarnaselt tarvitsesid nad toimetamisakent kuni tunni enda teadmata lahti hoida. Siiski annab uurimus aimu entsüklopeedia loomisele pühendatud aja suurusjärgust.

Võrdluseks kulus Empire State Buildingu ehitamiseks hinnanguliselt seitse miljonit tundi, mil Cheopsi püramiidi rajamine võttis 880-3500 miljonit tundi. Ent tasub meenutada, et näiteks Google’i statistika kohaselt vaadatakse iga kuu Youtube’is kuue miljardi tunni jagu videoid.

ERR unustas mainida, et ainuüksi USA kodanikud vedelevad aastas TV ees 200 miljardit tundi, ning vahivad lolli näoga 24 miljardit tundi Facebooki lehte (2012 a)