Robotallveelaev asub piirama meritähtede populatsiooni

Meritähtede populatsioon kasvab ja kahaneb perioodiliselt – ruutkilomeeter korallirahu võib olla koduks kuni sajale tuhandele isendile. See aga ei pruugi korallidele sugugi tervislik olla ning kehval juhul põhjustada nende huku. Inimesed on üritanud looduse kõikuvat tasakaalu omavoli korras kindlamaks muuta ning tulnud välja ideega meritähtede hävitamiseks. Vee all meritähti hukkav inimene suudab maha nottida mõned meritähed minutis, tegemist oleks aga väga ühekülgse ja igava tegevusega, eriti juhul kui väga elujõulist isendit peab süstima kuni kümme korda. Seetõttu pole ime, et sedavõrd lihtlabane massimõrv robotile antakse – 30 kilogrammine kollane allveelaevuke nimega COTSBot asub meritähti hukkama mürgi läbi täiesti iseseisva tegutsemise. Ühe korraga suudab viie põtkuri abil liikuv süstlaga hukkamismasin olla vee all kuni kuus tundi ning on eelhäälestatud eristama nõelatorkeks otsima vaid meritähti.