RAB: süüdistused politsei jõulisest käitumisest bitcoinidega kaubitsejate suhtes ei pea paika

Bitcoin

Bitcoin

ERR kirjutab järgmist: Rahapesu andmebüroo (RAB) juhi Aivar Pauli sõnul ei pea paika meedias avaldatud informatsioon nagu käituks politsei jõuliselt bitcoinidega kaubitsejate suhtes.

“Rahapesu andmebüroo on praeguseks hetkeks võtnud ühendust kahe teenusepakkujaga, kus internetikeskkonnas kuulutatakse, et toimub bitcoinide ost-müük. Oleme tutvustanud e-kirjade teel õiguslikku olukorda ja Eestis kehtivaid seaduseid ning väljendanud soovi kohtuda isikuga, kes veebilehte peab,” märkis Paul. (toim: Kui lähed, võta jurist kaasa)

Tema kinnitusel pole RAB sulgenud ega käskinud sulgeda, samuti ei ole astutud ka muid samme. “Hetkel on ühe isikuga kokku lepitud esmane kohtumine. RAB soovib läbi viia järelevalvemenetluse selleks, et tuvastada, kas ja kes on käsitletav alternatiivsete maksevahendite teenuse pakkujana, kuna veebilehe tekst viitab sellele,” ütles Paul.

Paul märkis, et kui leiab kinnitust, et tegemist on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse mõistes alternatiivsete maksevahendite teenuse pakkumisega, siis peavad sellised isikud oma tegevuse seaduses sätestatud nõuetega vastavusse viima ehk registreerima tegevuse majandustegevuse registris ja järgima teatud nõudeid, mis tulenevad seadusest.

“RAB ei ole nõudnud kõikide bitcoini ostjate ja müüjate isikuandmete esitamist, vaid viidanud seadusest tulenevale kohustusele teenusepakkujal selliseid isikuandmeid koguda ja hoida ning vajadusel esitada õiguskaitseorganitele. RAB-i hinnangul ei ole krüptovaluutadega kauplemine keelatud, vaid see valdkond on Eestis olemasolevates seadustes reguleeritud ja need regulatsioonid sätestavad teatud kohustusi, mida peab täitma,” tõdes Paul.

Krüptovaluutade staatus seaduses

RAB-i hinnangul on krüptovaluutadega ning sealhulgas bitcoinidega kauplemine käsitletav rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse kohaselt alternatiivsete maksevahendite teenuse pakkumisena.

Alternatiivsete maksevahendite teenuse pakkuja on isik, kes oma majandus- või kutsetegevuse käigus ostab, müüb või vahendab side-, ülekande- või kliiringsüsteemi kaudu rahalist väärtust omavaid vahendeid, mille abil on võimalik täita rahalisi kohustusi või mida saab vahetada kehtiva vääringu vastu.

Bitcoin vastab rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses sätestatud tingimustele seetõttu, et bitcoin, kuigi olles oma olemuselt digifail digitaalsel andmekandjal, on vahetatav kehtiva vääringu vastu, näiteks eurodeks ja sel on kauplemiskeskkonnad, kus nõudluse-pakkumise vahekorras tekib rahaliselt mõõdetav kurss, st see fail omab teatud rahalist väärtust.

Samuti saab seda kasutada tehingutes kehtiva valuuta asemel näiteks erinevates internetipoodides maksmiseks. Seega on isikul, kes bitcoinidega kaupleb ehk ostab või müüb, side-, ülekande- või kliiringsüsteemi kaudu, alternatiivsete maksevahendite teenuse pakkuja tunnused ning sidesüsteemina tuleb siinkohal käsitleda internetti.

Rahapesu andmebüroo isikute omavaheliste krüptovaluutadega kauplemiste puhul, kus kõik riskid võtavad enda kanda tehingus osalevad isikud, ei pea seda selliseks tegevuseks, mis vajaks alternatiivsete maksevahendajate teenuse pakkujatena registreerimist, kuid seda eeldusel, et selliseid tehinguid teostavad isikud teavad, kellega nad nimetatud tehinguid teostavad ja kauplemine ei ole suunatud ega reklaamitud teenusena avalikkusele.

Elulise paralleeli saab tuua laenuandmisega, mida suur osa inimesi on oma sõprade, töökaaslaste ja sugulaste vahel teinud. On oluline vahe, kas see tegevus toimub isikute tutvusringkonnas või on tegemist avalikkusele suunatud teenusega. Viimasel juhul rakendub ka laenuandjatele kohustus registreerida ennast majandustegevuse registris ja täita RahaPTS sätestatud kohustusi.

Riskid bitcoinidega kauplemisel

Alternatiivsed maksevahendid kätkevad endas teatavaid rahapesu riske ning käesoleval hetkel on RAB edastanud ühe kuriteoteate ja käivitanud kriminaaluurimise, kus skeemi oluliseks komponendiks on bitcoinide ost-müük.

See konkreetne juhtum ei ole avalikkuse tähelepanu pälvinud ning on seotud võimaliku arvutikelmusega, kus bitcoini vahendajale saadeti nende ostmiseks teise isiku pangakontolt varastatud raha.

Rahvusvaheliselt on laineid löönud veebileht Silk Road, mille kaudu kaubeldakse illegaalsete narkootikumidega ja kus kasutatakse tasumiseks anonüümsust pakkuvaid bitcoine.

USA föderaalagendid on selle juhtumi uurimisega seoses vahistanud näiteks ka isikuid, kes on rohkem kui miljoni USA dollari eest müünud bitcoine isikutele, kes kasutasid Silk Roadi teenuseid.

Lisaks rahapesuriskidele on tarbijate peamiseks ja loodetavasti teadlikult võetud riskiks see, et bitcoin ei oma olemuselt mingit muud väärtust kui nõudlust selle vastu. Inimkonna kauplemise aja alguses toimusid bartertehingud, kus vahetataval kaubal oli vähemalt tarbimisväärtus. See ei loonud unifitseeritud vahetusväärtust ja üks esimesi tänapäeva mõistes rahana käsitletavana vahend tekkis siis, kui kauplemisel võeti kasutusele merikarbid.

Sisuliselt on bitcoin võrreldav merikarbiga, kuid erinevus seisneb selles, et vaid vähesed vahetavad bitcoin-i elektroonilise numbrirea käegakatsutava mündi vastu ning juhul, kui huvi konkreetselt selle krüptovaluuta vastu lahtub, jääb selle valdajale vaid 33 tähemärgiline tekstijupp aga merekarpide omanikud said kasutada oma maksevahendit ka kodukaunistuses.

Samuti ei saa välistada pahatahtlikku süsteemi häkkimist, mis kukutaks bitcoinide usaldusväärsuse ja viiks seega ka rahalise väärtuse nulli.

RAB märkis, et alates 1. juulist muutub täna kehtiv registreeringukohustus loakohustuseks ja alternatiivsed maksevahendajad peavad taotlema tegevusloa.

RAB: süüdistused politsei jõulisest käitumisest bitcoinidega kaubitsejate suhtes ei pea paika