RAB ja Bitcoin saaga ei taha lõppeda

RAB ei armasta Bitcoin'i, bitcoin, miks sa ei sure!Enam kui aasta tagasi politsei rahapesu andmebüroo hammaste vahele jäänud Otto de Voog pole siiani alla andnud. Et paremini mõista, miks RAB teda ikka veel rahule ei jäta, esitas Otto de Voog nn teabenõude:

Tere,

Under Estonia’s public information act, known in Estonian as a teabenõue, I hereby request the information listed below from the Estonian Financial Intelligence Unit.

1. When did the Financial Intelligence Unit decide to classify Bitcoin as an alternative payment method? Please provide the exact date on which this decision was made.

2. What process was followed in making this decision?

3. Who was involved in making this decision?

4. Were other government institutions were involved in the decision?

5. Were agencies from other countries involved in the decision?

6. Was advice sought from outside of the Financial Intelligence Unit? If so, who?

7. Please provide the relevant minutes of all relevant meetings where the legal status of Bitcoin was discussed.

8. When and how did the police first make public its classification of Bitcoin as an alternative payment method?

Regards,
Otto de Voogd

Millele vastati:

Hr Otto de Voogd
Teie 13.01.2015
Meie 20.01.2015 nr 3.4-3/2-2

Vastus teabenõudele

Vastuseks teie 26.03.2014 teabenõudele teatame, et vastavalt AvTS § 6 on teabenõue teabenõudja poolt käesolevas seaduses sätestatud korras teabevaldajale esitatud taotlus teabe saamiseks. AVtS § 3 lg 1 sätestab, et Avalik teave (edaspidi teave) on mis tahes viisil ja mis tahes teabekandjale jäädvustatud ja dokumenteeritud teave, mis on saadud või loodud seaduses või selle alusel antud õigusaktides sätestatud avalikke ülesandeid täites. Seepärast käsitleme teie küsimusi teabenõudes päringuna.

Kuna samal teemal on pooleli kohtuvaidlus, ei pea me õigeks enne kohtuvaidluse lõppu nimetatud teemasid käsitleda. RahaPTS on sätestatud alternatiivse makseteenuse osutaja mõiste alates 2008 aastast. RahaPTS sätete osas saate selgitusi küsida Rahandusministeeriumilt.

Täiendavaks selgituseks – politsei ei anna ega ole ka kohustatud andma erinevate alternatiivsete maksevahendite legaaldefinitsioone vaid teostama seaduse täitmise üle järelevalvet. Küll oleme turuosalistele vastu tulles käsitlenud seaduse täitmise nõudeid 2013 aastaraamatus ning kodulehel https://www.politsei.ee/et/uudised/uudis.dot?id=314939 .

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/
Marget Lundava
Politseikapten
Analüüsitalituse juht
Rahapesu andmebüroo juhi ülesannetes

Arnold Tenusaar 612 3830; arnold.tenusaar@politsei.ee

2 arvamust “RAB ja Bitcoin saaga ei taha lõppeda” kohta

 1. Kuna tegemist on juuriidilise teemaga, siis loogikaga on selle väga vähe pistmist. PPMJ (Pealegi pole ma jurist ):)

  Mille üle see kohtuvaidlus üldse käib? Kas selle üle, mis on bitcoin? Kui jah, siis RAB on ju enda jaoks mingi definitsiooni välja mõelnud. Miks ta sellest rääkida ei taha on arusaamatu. Kas RAB määrab, mis seadus kehtib või ei ja kas RAB annab ise välja seadusi? Unistagu edasi!
  RAB saab ainult tõlgendada kehtivat seadust ja seda mõistlikuse piires.

  Viites “Krüptovaluutade staatus” on ikka eriline udu ja selle alusel on ka digidoc valuuta. Kurat, iga digitaalselt edastatav, kuid “rahalist väärtust” (mis seda ei omaks?) omav failijupp on selle definitsiooni järgi alternatiivne maksevahend (muusika, film jne).
  Ei viitsi uuesti lugeda aga minu arust oli alternatiivse maksevahendi kirjeldus detailsem ning digitaalsel maksevahendil on alti olemas väljastaja. Kas see on nüüd definitsioonist kadunud?
  Pealegi on see seadus välja mõeldud enne bitcoini sündi ning pole kunagi seega bitcoini defineerinud ega seda kuidagi reguleerinud.

  Otta, ma küsiks mõnes ajalehes mullitava jurist käest. Saada oma küsimused näiteks Postimehe toimetusele.

Kommenteerimine on suletud