Neli moodust, kuidas reastada planeeti reostavad riigid

 

Hebei Provinsi rauatööstus. Allikas: chinahush.com

Hebei Provinsi rauatööstus. Allikas: chinahush.com

Wikipedia ütleb, et süsiniku jalajälg on kvantitatiivselt väljendatud kasvuhoonegaaside heite koguhulk, mis tekib inimese, ettevõtte vm üksuse või mingi toote/teenuse olelusringi jooksul. Saadud väärtuste järgi on võimalik hinnata inimtegevuse mõju keskkonnale ja eriti kliimamuutustele. Siia peaks lisama, et 80% saastest on toodetud vaid 14 riigi ja EU poolt.

National Geographic on üles riputanud interaktiivse kaardi, mis aitab meie planeeti saastavaid riike reastada neljal erineval moel.

Kui aluseks võtta rahva arv, siis per capita reostuse edetabelit juhib vaieldamatult USA. Mõõtes aga ainult atmosfääri paisatavate kasvuhoonekaaside kogust on suurimaks saastajaks Hiina, jättes USA endast kaugele maha.

 Four Ways to Look at Global Carbon Footprints