Miks Eesti pole Skandinaavia

Nagu selgub Euroopa sotsiaaluuringust, siis Skandinaavlaste seas on levinud arvamus, et halba tööd teinud valitsuserakonnad saavad valimistel karistada, kuna neid ei valita tagasi. Eesti elanikud on pigem seisukohal, et halba tööd teinud valitsuserakondadega ei juhtu midagi.

Rohkem kalduvad Eestis valitsuserakondi karistamatuteks pidama naised, kõrgharitud ja eakad. Et valitsuserakondi halva töö eest valimistel ei karistata, kalduvad arvama ka inimesed, kes üleüldiselt poliitilisi erakondi ei usalda, ja inimesed, kes paigutavad ennast poliitilisel skaalal vasakule.

Eestimaalastest enam peavad valitsevaid erakondi karistamatuteks üksnes Albaania, Venemaa, Tšehhi, Itaalia ja Kosovo elanikud.

Valimistel karistatakse valitsuserakondi, kui nad on halba tööd teinud (skaala 0-10, millel 0 =”ei karistata” ja 10 = “karistatakse”)

Valimistel karistatakse valitsuserakondi, kui nad on halba tööd teinud (skaala 0-10, millel 0 ="ei karistata" ja 10 = "karistatakse")

Valimistel karistatakse valitsuserakondi, kui nad on halba tööd teinud (skaala 0-10, millel 0 =”ei karistata” ja 10 = “karistatakse”)


Faktid on Euroopa sotsiaaluuringu 2012 andmetest välja võtnud Tartu ülikooli sotsiaalpoliitika nooremteadur Mai Beilmann.
Allikas: Fakte Euroopa sotsiaaluuringust: Eesti elanike arvates valimistel valitsuserakondi halva töö eest ei karistata