Maailmaparandamise idee: üksikisikud võrdseks riikidega

twisting_your_mindStanford prison experiment,  Milgram experiment ning asjaolu, et natsi koonduslaagrid toimisid peamiselt tänu vangidele, kes laipe gaasikambrist ahju tassisid ning kes ligikaudu poole aasta jooksul ka ise hukati, näitavad, et rahvas on vägivalla ja sobiva propaganda kombinatsiooni kaudu manipuleeritav ise-ennast hävitama. Keskmistatult kehtib antud FAKT  inim-psühholoogia kui loodus-nähtuse korral nii olevikus kui tulevikus.

Edward Snowden’i, Bradley Manningu ning Julian Assange juhtumid demonstreerivad, kuidas läbi ajaloo leidub alati ka keskmisest kõrvalekaldeid, mille kohta inglise keeles kasutatakse väljendit: “outliers”. Seda laadi erandite korral ei ole ette teada, kes, kus, millal erandiks osutub. Isegi super-mafia koosseisu kuuluv inimene võib mingil hetkel “poolt vahetada”.

Inimese geneetikat ning proteoomikat paarisaja aastaga ümber ei muuda, kuid ajalugu on näidanud, et ligikaudu 400 aastaga (1600-kuni-2000) on võimalik muuta kogu maailma olemust, avastada elektri baasreeglid, leiutada arvutid, internet, leiutada ning saata fotoaparaat Marsile, jne. Teisisõnu öeldes, inimese olemust ja psühholoogiat nii naljalt ei muuda, kuid Internet’i juhtum demonstreerib, et  masskasutusse sattuvate töövahendite abil on võimalik kogu inimpopulatsiooni elu-olu totaalselt muuta ning seda suhteliselt väikese aja jooksul.

Illustratsioonina võite vaadelda eesti alal elavate inimeste elu 1990. aasta internetiga ning 2014. aasta Google, Facebook’i, Tallinna linna-liini-busside asukoha vaatamise Androidi rakenduse ning internetipangandusega: kokku vaid 24 aastat. NSV-Liidu aegset “kõik tigu-posti-kirjad läbi Moskva” ning mitme-aastast telefoni koju-saamise järjekorda asendab tänapäeval paari tunniga omandatav mobiilne internet, rääkimata mõttest, et “kõik-kirjad-läbi-moskva” on asendunud G-mail’i ajastul asendunud väljendiga: “kõik-kirjad-läbi-Ameerika-NSA”. Illustratsioonina saab välja tuua  NSV-Liidu-aegse amatöör-raadioside piiratuse. Kõik raadio-saatjad tuli “organites” registreerida ja KGB käis raadiosaatjate omanikke kontrollimas, et ega nood saatjatega välis-maailmaga ühendust ei pea. Purjekaga šhengeni ruumis ühest Läänemere sadamast teise seilamine, lihtsalt lõbu pärast, oli välistatud. Isegi kaluritel ja mere-loodus-uurijatel oli raske NSV-Liidu piirivalvest “merele pääsemise luba” saada. Päikeseloojangu nautimine teatavates eesti supel-randades, kus õnneks päevasel ajal ujumas tohtis käia, tähendas sõna otseses mõttes piirivalvurite Кала́шников’i kuulirahe alla sattumist. Ja nii edasi.

Formaalselt on Venemaal isegi tänapäeval krüpteeringu kasutamine keelatud. Ma täpselt ei mäleta, kuid välismaalastel, turistidel, peaks Venemaal mingi juura alusel olema keelatud isegi mobiiltelefoni omamine. Teisest küljest, NSV-Liidu aegne “soome TV-blokkide” juhtum näitab ilmekalt, kuidas sobiva hinnaga tehniliselt sobiva tehnoloogia olemasolu garanteerib rahva huvi korral selle kasutuselevõtu sõltumata super-mafia tahtest. Illustratsioonideks sobivad nii Euroopa Interpol’i ja narkokauplejate oma-vaheline suhe, Hiina “tulemüüri” ning torproject.org omavaheline suhe, klassika fondi kuuluv Soome  kuiva-seadus, USA ja kõikvõimalikud pulber-narkod.

Eelnevates lõikudes illustreeritu baasil on võimalik püstitada hüpotees, et super-mafiate, üldrahvaliku nimetusega, Riikide, rahva poolseks paika-panemiseks piisab, kui kaotada ära super-mafiate monopoolne seisund. Riiklikud propaganda-masinad on interneti-ajastul
rahastatud ajaveebide ning muu alternatiiv-meedia näol tõsise konkurentsi saanud. Kui ajalugu vaadata, siis RIIKLUS on alati baseerunud propagandal (kristlik kirik, “for the Greater Good”, “Rahva Hüvanguks”, “Kommunismi-usulahu Hüvanguks”, “Spread of Christianity”, “Islami Levitamine”, jne.) ning vägivallal (makse ei maksa: türmi; ristida ei lase: mõõgaga pea maha; kutsealusena sõjaväkke ei tule: sõltuvalt ajastust saad kuuli või istud vangis; jne.). Propaganda osas on monopoli vähendav tehnoloogia, internet, Riikluse kahest tugi-sambast ühe, propaganda, juba murenema pannud. Riikluse ja orjapidamise teise kriitilise tugisamba, vägivalla, murendamiseks tuleb toimida samuti: elimineerida RIIKIDE monopol vägivalla valdkonnas.

Kui tehnoloogia võimaldab igal tava-inimesel rakendada vägivalda samal määral, kui tänapäeval vaid riigid seda teha suudavad, siis on vaid aja küsimus, mil keegi “Snowden” ütleb: Bin Laden mõrvas ligikaudu 3k inimest, kuid George Walker Bush tappis lausa Pentagoni poolt tunnistatult ära üle 4k USA kodaniku ehk ROHKEM kui Bin Laden, rääkimata siis veel haavatutest ning Iraagi elanikkonna “Collateral Damage” arvudest. Kui arvud kokku lüüa, siis Pentagoni ja Valge Maja õhkimine mõne USA sõduri või sõdurite vanemate poolt säästnuks ameeriklaste inimelusid, kui vaid inimestel oleks, sarnaselt tava-interneti-kasutajatele, selleks sobiv tehnoloogia kasutda olnud. Kui see mõttekäik liiga radikaalsena tundub, siis võite mõtiskleda, et kas Hitler’i kambale atendaadi tegemine oleks olnud radikaalne või hoopis saksa patriootide õilis tegu. Kui Hitleri kamba näide liiga klišeena tundub, siis võite sõna “Hitler” asendada sõnaga “Stalin”.

Lühidalt öeldes: maailma saab parandada elimineerides vägivalla monopoli. Nagu see ütlus on: Abe Lincoln may have freed all men, but Sam Colt made them equal.” Sarnaselt 36¢ maksvale mikroskoobile on tarvis umbes 100€ maksvat tuuma-drooni või mingit muud, tänapäeva relvastuses veel mitte eksisteerivat relva-tüüpi, mida sõna otseses mõttes iga suvaline inimene oma “garaažis” hõlbsalt kättesaadavatest vahenditest kokku saab panna. Pärast esimest paari pauku USA suunal valataks araabia-maad sealsete usuhullude tapmise huvides tuumapommidega üle ning ülejäänud inimkonna korral hakkaks kehtima külma-sõja idee  Dr. Strangelove – How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb .

Põhimõtteliselt oleks tegu sama olukorraga, mis eksisteeris kesk-aegses Euroopas, kus mingi seltskond peab üksteist maha nottima selleks, et olukord tasakaalu jõuaks ning nii nagu Hitler, Stalin, hispaanlased ja britid ei õppinud kesk-aegse Euroopa kogemusest absoluutselt midagi, nii säilib ka selles uues olukorras rahu täpselt seni, kuni kõigil osapooltel on, sarnaselt NSV-Liidu ja USA külma sõja aegsele olukorrale, kõigi teiste osapoolte hävitamiseks vahendid olemas. Oluline selle juures on just TASAKAAL, mis tähendab, et nii nagu NSV-Liidu kokku-varisemine ei vähendanud maailmas peetavate sõdade arvu (USA jätkas vanas vaimus), nii ei vähene sõdade arv ka USA föderaal-valitsuse hävingu tagajärjel, sest ülejäänud seltskond, sarnaselt tänapäeva USA-le, jätkab tõenäoliselt samas vaimus. Tõenäoliselt peetakse tasakaalu-olukorras meelelahutuslikel ning “riistade suuruse võrdluse” huvides aeg-ajalt Vietnami sõja ning Korea sõja stiilis massiivseid gladiaator-võistlusi, peenema nimetusega “proxy war”, pannes gladiaatorite rolli vägivallatsemises alla jäävaid osapooli, niiöelda “vange”, kel puuduvad vahendid oma repressaatorite hävitamiseks, enda säilimist võimaldava tasakaalu tekitamisesks.

Avatud tarkvara ning avatud riistvara liikumise võimekkust oleme juba näinud. Eks näis, mida avatud füüsika liikumine inimkonnale pakub. Automatiseeritud füüsika-teooria-arendus võiks tehnisintellekti arendajaile päris huvitav teema olla. Maailmatasemel füüsikat on eesti tagasihoidlikes tingimustes ennegi tehtud ning Albert Einstein’ilgi ei olnud võimalik kasutada CERN’i ega Fermilab’i sarnast laborit, samal ajal, suhteliselt võimas arvutustehnika on aastal 2014 enam-vähem igal sekretäril laual.

3 arvamust “Maailmaparandamise idee: üksikisikud võrdseks riikidega” kohta

 1. Toimetajate poolt siia artikli juurde pandud pilt on küll natukene võikam, kui ma oma vaimusilmis siin näha eeldasin, aga omamoodi musta huumori kaudu täiesti teemasse ja väga andekas. Minu kompliment toimetajale pildi valikul väljendatud andeka musta huumori eest!!!

  Igaks juhuks mainin, et piinamist ma põhimõtteliselt ei poolda, üheski olukorras. Kui mina relvi disainiks, siis ma teeks vahet ajutise halvamise relvadel ning tapmis-relvadel. Ajutise halvamise relvade korral kasutaksin kuulidena sõna otseses mõttes nõelu, eesmärgiga võimalikult vähe füüsilisi vigastusi tekitada, kuid nõelad varustaksin valu-vaigistitele vastupidise toimega kemikaalidega, valu-tugevdajatega. Sarnaselt valu-vaigistile peaks valutugevdaja kõrval-efektid olema minimaalsed. Tapmisrelvade kuulid varustaksin tugevatoimeliste valu-vaigistitega ning kui ma “palgamõrtsukas” oleksin, siis esimese “kuulina” saadaks loomade-uinutus-noole valuvaigisti ning uinutiga ning alles kemikaali mõjuma hakkamisel saadaksin surmava kuuli.

  Muuseas, üks päris huvitav vana-aegsete relvade kollektsioon asub, vist ka kellegi huumorimeele järgi valitud asukohas, Vene saatkonna kõrval-majas, eesti ajaloo muuseumis. Seal on näha, milliseid meeletuid kolakaid, üüratu-suure kaliibriga torusid, omal ajal püssidena kasutati. See muidugi ei tähenda, et tänapäeva püssikuuliga pihta-saamine kuidagi ohutum oleks, sest sarnaselt läbi õhu vihisedes õhku kõrvale paiskavale lennuki propellerile paiskab kehas lendav püssikuul oma trajektoorilt kudesid külgedele, tehes tegelikult suurema kuuliaugu kui kuuli enda diameeter on. See on ka üks põhjus, miks ma arvan, et tavalised püstolid ja püssid ahjutise halvamise põhiseks enese-kaitse-relvaks ei kõlba, ei küündi.

  Meeldetuletuseks mainin, et tundlike teemade korral, nagu näiteks siinse artikli kommentaarium, on soovituslik kasutada Tor Browser Bundle nimelist tarkvara ning, erinevalt minust, korralikum olla ja kommenteerida vaid Tor Browser Bundle kaudu kasutatava (esmaregistreering kaasa arvatud), unikaalse, kasutajanime alt.

  Tänan lugemast.

 2. Hea nali, soovitan proovida:

  Delfis on kasutusel automaat-tsensuuri-filter, mis blokib kommentaari ilma, et tsensorid seda üldse läbigi vaatama hakkaks. Kui kopeerite enam-vähem ükskõik mis tekstiga kommentaari siinse minut.ee artikli URL’i, siis olukorras,kus teisi URL’e automaatselt välja ei tsenseerita, jaab siinse artikliga URL’i sisaldav kommentaar tsensuuri automaat-filtrisse kinni SÕLTUMATA TEIE IP-aadressist.

  Veelkord, soovitan proovida, ise mu väites veenduda. :-D

 3. Siin artiklis välja käidud mõttega ühildub ka trend, kus Šotlased soovivad Inglismaast lahku lüüa ning Veneetsias viiakse läbi iseseisvumis-hääletust. Austria kui Saksamaast eraldi tegutseva, kuid saksa keelses kogukonnas tegutseva, super-mafia eraldumist Saksamaa super-mafiast nähti juba 2. Maailma sõja järgselt, mis vaid toetab ideed, et “riigipiirid” on kunstlikud.

Kommenteerimine on suletud