Kümme põhjust, miks alla 12-aastased lapsed ei tohiks kasutada nutiseadmeid

threesgroup_image0tarbija24 toob lugejateni The Huffington Post artikli, kus mitmed pediaatrid leiavad, et arvutimängude, nutitelefonide ja tahvelarvutite kasutamist tuleks laste puhul senisest rangemalt piirata.

Mobiiltelefonide, tahvelarvutite ja elektrooniliste mängude võidukäigu tõttu jõuavad need üha sagedamini ka väga väikeste laste kätesse, kirjutab The Huffington Post. Seni on Ameerika Pediaatrite Akadeemia ja Kanada pediaatrite ühenduse arstid leidnud, et lapsed vanuses 0-2 ei peaks moodsa tehnoloogiaga üldse kokku puutuma ning 3-5-aastaste puhul tuleb tehnoloogia kasutust tugevalt piirata. Nii noorte normiks on üks tund päevas. 6-aastased ja vanemad lapsed võivad tehnoloogiale lastearstide kinnitusel pühendada maksimaalselt kaks tundi päevas. Kui neid piiranguid ei jälgita, siis ohustab see tõsiselt lapse arengut.

Pediaater Chris Rowan koos mitmete teistega leiab, et lapsi peaks võimalusel moodsast tehnoloogiast eemal hoidma koguni  kuni 12. eluaastani. Põhjuseid on sellele mitmeid.

Takistab arengut

Lapse aju arengu oluliseks stiimuliks on keskkond. Aju kujundavad rikkalikud ja mitmekesised kogemused, suhtlus vanematega. Esimeste eluaastate jooksul omandab aju suurema osa oma potentsiaalist. Tehnika kasutamine pärsib lapse aju arengut, mis võib kaasa tuua hüperaktiivsuse, ärevuse, kontrollimatu käitumise. Lapsel on raskusi keskendumisega, tähelepanuga, enesevalitsemisega. Ta on impulsiivne ja turtsakas.

Hilisem areng

Tehnoloogia ületarbimine võib kaasa tuua selle, et laps jääb arengust maha. Pea iga kolmas laps seisab kooli minnes sellise probleemi ees. Alla 12-aastaste laste õppimis- ja arenemisvõimele mõjub tehnoloogia rohke kasutamine pärssivalt.

Ülekaalulisus kui epideemia

Video- ja arvutimängude sage mängimine on laste puhul väga tugevalt seotud ülekaalulisusega. Lapsed, kellel on pidevalt käepärast mingisugune elektrooniline mäng, on suurema tõenäosusega ülekaalulised. Iga neljas Kanadas ja iga kolmas Ameerika Ühendriikides elav laps on ülekaaluline. Paljudel areneb välja ka diabeet.

Unetus

60 protsenti lapsevanematest ei jälgi, kui palju laps tehnoloogiat kasutab. Enamikul lastest on tehnoloogilised seadmed magamistubades käe-jala juures. Tehnoloogia ülekasutamine tekitab lastes unetust sellisel määral, mis takistab õpinguid.

Psüühikahäired

Tehnoloogia liigtarbimise tagajärgedeks on depressioon, ärevus, tähelepanupuudus, bipolaarne sündroom, psühhoos. Igal kuuendal Kanada lapsel on diagnoositud mõni psühholoogiline häire.

Selle loetelule lisanduvad Vägivald, Digitaalne dementsus, Sõltuvus ja Kiirgus, millest saad lugeda siit: Üheksa põhjust, miks lapsed ei tohiks nutiseadmeid kasutada
Sellele lisandub ka kümnes põhjus ehk jätkusuutlikuse puudumine. Nutiseadmete liigkasutusega rikutud lapsel pole tulevikku kuna tegemist on haige inimesega.

Lisaks loe ka siit: Ten reasons why handheld devices should be banned for children under the age of 12