Euroopa piraadid lähevad valimistele ühisprogrammiga

piraadiparteiNädalavahetusel toimunud läbi aegade suurimal Euroopa piraadiparteide
konverentsil Brüsselis loodi Euroopa Piraadipartei, mille asutajateks on
lisaks Eesti Piraadiparteile veel 14 piraadiorganisatsiooni eri Euroopa
riikidest. Euroopa Piraadipartei egiidi all on läbi räägitud ja kinnitatud
Euroopa piraatide ühine valimisplatvorm Euroopa Parlamendi valimisteks,
mis on aluseks eri liikmesriikide piraadiparteide platvormidele.

Euroopa Piraadipartei esimeheks valiti Euroopa Parlamendi saadik ja Rootsi Piraadipartei liige Amelia Andersdotter, aseesimeesteks Martina Pöser ja Maxime Roquet.

“Meil on vaja paremat visiooni Interneti kohta, kus Euroopa näeks
Internetti millenagi, mis on tema enda sarnane, et me saaksime ära kasutada Euroopa tugevust ja mitmekesisust ühtlasi Interneti tugevuse ja
mitmekesisuse kindlustamiseks,” ütles Amelia Andersdotter.

“Oleme osalenud katusorganisatsiooni loomise protsessis juba algusest
peale ja selle lõpule jõudmine kinnitab, et piraadiliikumisel on ühtne
maailmavaade ja reaalne võimekus selle eest seista Euroopa Liidu tasemel,”
osutab asutamiskoosolekul Eesti piraate esindanud Märt Põder. “Neli päeva
väldanud konverentsi raames koordineerisime lõplikult ka oma strateegia
eurovalimisteks ning kindlasti on järgmise Euroopa Parlamendi koosseisus
on juba kolm korda rohkem piraate kui praegu. Eesti Piraadipartei
kandidaadid valimisteks avalikustame selle nädala jooksul ning teeme kõik,
et saata Euroopa Parlamenti hoidma ära tulevasi ACTA-sid ning seisma vaba
ja kultuurse infoühiskonna eest ka Eesti piraat.”

Alus Euroopa katusorganisatsiooni loomisele pandi juba 2012. aastal
allkirjastatud nn Praha deklaratsiooniga, millele järgnesid kahe aasta
jooksul ettevalmistavad kohtumised nii onlainis kui mitmetes Euroopa
linnades. Euroopa Piraadipartei manifest ja põhikiri sai lõpliku kuju
2013. aasta sügisel ning asutamiskoosolek toimus 21. märtsil Rootsi
Piraadipartei eurosaadikute eestvedamisel Euroopa Parlamendis. Eesti
Piraadiparteid esindas asutamiskoosolekul organisatsiooni juhatuse liige
Märt Põder ja Eesti Piraadipartei on Euroopa Piraadipartei asutajaliige.
European Election Program