Euroopa hädas koduelektroonika jäätmetega

Euroopa Liit on pannud paika karmid reeglid, kuidas korrektselt soovimatutest elektroonikaseadmetest vabaneda – vastutustundlik ja roheline lähenemine lammutamisel ning taaskasutamisel peaks tagama jätkusuutliku strateegia. Paraku pole asjad aga üldse nii roosilised nagu bürokraadid seda näidata soovivad – vaid 35% IT seadmetest, kodumasinatest ning muust kasutusel olevast on õigel viisil ning õigete vahenditega lammutatud. ÜRO ülikooli ja Interpoli poolt kokku pandud raportis kajastatakse kahe aasta jooksul kogutud andmeid – numbritesse pandud tulemus 2012 aasta kohta nii ilus pole kui seda kajastav raport. Ligi 1,3 miljonit tonni seadmeid pandi lihtsalt pättide poolt pihta, 4,7 miljonit tonni sattusid hoolimatu müügivõrgustiku või ebaseadusliku müügi tõttu turule, tekitades ostjatele võimalikke terviseprobleeme. Probleemi lahendamiseks on võimalusi palju – näiteks piirata vanametalli vastuvõttu, tagamaks selle allikate kaardistamist, samuti tõsta karistusi ohtlike või iganenud toodete müügi eest. Ostjate teavitamine oleks samuti üsnagi odav, kuid mõjus viis vähendamaks võimalike saasteallikate sattumist müügilettidelt kodudesse.