Avalikust alkoholi tarbimisest.

drunk-in-publicMurelik lugeja kirjutab, et polnud see just kuigi kaua aega tagasi kui hakkas kehtima uus Korrakaitseseadus mis lubab avalikus kohas tarbida alkoholi.

Kuigi ma ise pole avalikult alkoholi tarbinud, või noh vähemalt mitte tavapäraselt selleks mitte ette nähtud kohtades ja ei plaani seda ka teha edaspidi siis oli minu rõõm suur sest minu isiklikust veendumusest lähtudes on see suur võit inimeste vabaduse osas ja nagu ka esimese nädala järel näha oli ka proovikivi tegeliku sallivuse osas.

Selle teema üle on palju vaieldud ja toodud erinevaid seisukohti miks ei peaks siiski avalikult lubama alkoholi tarvitada siis minu tähelepanekute järgi jagunevad need kahte suurde rühma, need mis on tingitud inimeste isiklikust valulävist st. harjumusest ja soovist mitte näha seda või teist silma riivavat tegevust ning teiseks väidetavalt praktilistest kaalutlustest lähtudes nagu avalik kord ja inimeste tervisest hoolitsemine.

Esimene rühm on teema mis rajaneb paljuski just inimeste sallivusele ja ei oma mingit ühiskonna mõistes legitiimset väljundit, huvitav on selle asja juures see et need kas kipuvad sallivuse lipu alla lubama näiteks homoabielusid samas ei lubaks kunagi sallivuse sildi all avalikku alkoholi tarbimist.

Teine rühm nagu mainitud sisaldab kahte olulist teemat, üks on avalik kord, selles osas on minu isiklikul arvamusel tehtud just selle kõne all olevas seaduse piisavalt ning kui mõtlema hakata siis ei erine see olukord väga palju sellest kui joodi salaja või baarides ja mindi tänavale ennast välja elama, ka siis lahendati probleemid politsei abiga.

Kui aga rääkida inimeste tervisest siis kas mitte vabadus valida valesti pole üks osa vabadusest sest kui sul on ainult vabadus valida õigesti siis tegu polegi ju tegelikult vabadusega, samuti kui see inimene ei joo avalikult siis üsna ilmselt joob ta kusagil nurga taga või kodus niikuinii ja seega tervise küsimus jääb endiselt õhku rippuma.

Lisaks on selle paistab et ka paljud linnad ei ole saanud aru seadusest, näiteks Pärnu keelas kogu kesklinnas avaliku alkoholi tarvitamise, Tallinn keelas kogu oma haldusterritooriumil avaliku alkoholi tarvitamise jne…

Samas aga seadus näeb ette et omavalitsused võivad keeldu rakendada ainult väga konkreetsetel juhtudel ja väga piiritletud kohtades.

Kui kedagi huvitab seaduse antud osa siis see kõlab nii:

§54  lõige 5

 

5)tarbida alkoholi või toidugruppi mittekuuluvat joovet tekitavat ainet ühissõidukipeatuses, teeliikluses osalevas avalikus kasutuses olevas ühissõidukis, koolieelse lasteasutuse, lasteaed-algkooli, põhikooli, gümnaasiumi, kutseõppeasutuse, huvialakooli, noortelaagri, tervishoiuteenuse osutaja ning hoolekandeasutuse ehitises ja territooriumil või selle osas õppe- ja kasvatustegevuse või tervishoiuteenuse osutamise ajal, samuti lastele suunatud avalikul kogunemisel. Kohaliku omavalitsuse üksusel on õigus määrata oma territooriumil kindlaks lastele suunatud või tervise edendamiseks mõeldud muud kohad, kus alkoholi tarbimine loetakse teisi isikuid häirivaks;

Ilmselt on see asi vaja siis veel kohtus selgeks vaielda sest võimul olijad tõlgendavad seadust järjekordselt nii nagu neile sobib.

Selline siis on minu arvamus asjast, esitage vastuväiteid kui arvati teisiti, ehk nagu ütleb moodsa rahva tarkus: tee järgi või osta ära !

20 arvamust “Avalikust alkoholi tarbimisest.” kohta

 1. Avalikus kohas alkoholi tarbimine ei tähenda veel seda, et rikutakse korda.
  Mis vahet sel on mis mu mu klaasis või pudelis?
  Miks peab kohe arvama, et kui see on õlu või vein, järgneb sellele koheselt lällamine, laamendamine ja vägivald?
  Kui suur % inimestest hakkab vägivaldselt laamendama, kui nad on joonud ära pudeli õlut või klaasi kaks veini?

  • Arvan, et vaid orjameelne inimene allub ülikuulekalt korrale, mis on “kehtestatud” kuidagi ülevalt alla, käsu korras. Hea väljend, “käsu korras”. :-D

   Teisisõnu öeldes, mafia-korporatsiooni, üldnimetusega riigi, korporatiivsed sise-eeskirjad, rahvakeeli nimetatult, “seadused”, on , rikkumiseks. Kommunikatsioon on alati siiski kahe-poolne protsess ja kui üks seltskond sõidab teerulliga, siis teine osapool ei pea kuulekalt seisma, et esimesele osale teerulli-alla jääda.

   Sellega ma ei ütle, et ise ei tuleks tark olla. Kui Te olete mõne seltskonnaga mõnel üksikul saarel või mõnel Eesti pool-saarel jaaniõhtut tegemas, siis läbutsemisest, sašlõki-koti-kõrvale urineerimisest ja kaklemisest võiks ikkagi hoiduda. Arvan, et targem oleks ehk üldse narkootilisi kemikaale meelelahutuslikul eesmärgil mitte tarbida, sõltumata sellest, et vabad talupojad mõisniku narko-keeldu ei peaks tunnistama.

   Kolmandast küljest arvan, et kogu narko peaks legaliseeritud olema. Kui see legaalne oleks, siis toodaks seda lausa ravimifirmad ja praegune solgi-tarne-mafia jääb oma toote viletsama kvaliteedi ja hinna tõttu turult välja. Pigem usun, et tegelikud narko-diilerid maksavad poliitikutele peale, et korralikud laborid ja ülikooli-haridusega farmatseudid nendega konkureerima ei pääseks.

   • Tõenäoliselt maksavad praegused etanooli-tootjadki poliitikutele peale, et muu narko kui konkureeriv toode legaalseks ei osutuks. Alkoholi-aktsiis on muu narko legaliseerimisel tekkiva etanooli-tootjate kasumi langusega etanooli-tootjatele pea-aegu tühine summa.

    Päris sürrealistlik oleks arvutus, et kui mitu politseinike ja kohtunike ja muude asjapulkade töötundi tuleb kulutada selleks, et etanooli-tootjatel ja solk-narko-tarnijatel monopol oleks ning palju etanooli-tootjad ja solk-narko-tarnijad poliitikutele “katuseraha”, koos alkoholiaktsiisiga, maksavad. Kas katuseraha katab ära ametnike töötundide palga? Ja rida muid sarnaseid, poliitiliselt ebakorrektseid, küsimusi.

   • Lihtne küsimus: kas eestlased on rahvana mõistlikud alkoholi ja narko tarbijad? (Või teisiti, kas on mingied vaatlusandmeid, mille põhjal võiks järeldada, et alko ja narko tarbimine ei vaja reguleerimist Eestis?

    Ma isiklikult pole näinud ühtegi vaatlusandmestikku, mis sellist väidet kinnitaks. Kui kuskil on midagi, tutvuksin huviga…

 2. kas mitte vabadus valida valesti pole üks osa vabadusest sest kui sul on ainult vabadus valida õigesti siis tegu polegi ju tegelikult vabadusega, samuti kui see inimene ei joo avalikult siis üsna ilmselt joob ta kusagil nurga taga või kodus niikuinii ja seega tervise küsimus jääb endiselt õhku rippuma

  Siin on nüüd arutluskäigus mitu viga. Kui see arutluskäik peaks paika, siis:
  1. näiteks liikluseeskirjad on vabaduse piirang ning seega taunitavad
  2. avalikus kohas masturbeerimine oleks mittetaunitav, sest subjekt teeks seda varem või hiljem niikuinii

  Avalikus kohas piiratakse ja reguleeritakse tavaliselt selliseid toiminguid, mille käigus on tõenäoline teistele inimestele probleemide tekitamine. Avalikus kohas alkoholi tarbimise piiramine ei lähtu kuidagi subjekti tervisest, vaid teiste inimeste tervisest. Paralleeli võib tuua suitsetamisega või kasvõi liikluseeskirjadega. Sul on vabadus ennast vastu puud lömaks sõita, aga tee selleni on pikk ning keegi võib vahepeal sinu lolli soovi pärast kannatada saada.

  •     Väga hea. Igasugustele jollidel tuleb koht kätte näidata. Venemaal on meeidas homonduse ja vägivalla propageerimine keelatud kaitseks õrnas eas lastele. Meie moraalsetest värdjatest pedofiilne infantiilne reptiilne valitsus ei tea, mida tähendab õrn iga …

   • Ise niiöelda “homo” olles küsin vastu, et kas muidu väga laia silmaringiga Fleimar Troll väidab, et “homo” on sama, mis “pedofiil”? Või äkki pooldab Fleimar Troll usklike mantrat, et seks seisneb alati riista kuhugi auku toppimises ning kui hetero-paarid anall-seksiga tegelevad, siis on OK, kuid kaks naist ning 2 meest ei või kohe kuidagigi moodi üksteise keha nautida ja “seks on laste tegemiseks” ning kondoomide kasutamine on kurjast või vähemalt peab olema garanteeritud, et kondoomid aeg-ajalt ka puruneks või et pidavaid kondoome kasutaks vaid emotsioonidesse uppumise kaudu nende korrektse kasutamisga mitte hakkama saavad inimesed, rääkimata siis abortide keelustamisest?

    Kui jah, siis on dropball ja Fleimar Troll küll paras paar. Kahju.

    •     Kas „homo” on sama, mis „pedofiil”? Erinevad asjad erinevate nimedega ühisnimetajaga „kõrvalekalle” …
         Valitsuse pedofiilsuse tõin siin välja selle tõttu, et peale üksikute erandite pole valitsuses täiskasvanuid – infantiilid, kellel pole riigivanemlikkust, missioonitunnet rahva ees – karjeristidest pugejad, kes ei näe teistes lasteski oma lapsi, veel vähem oma rahvas … tibid sekretärideks on süütu algus …
         Ei tea, kallis xercosius, mis sul pihta on saanud, kas psüühika või geenid, aga mis saab mul selle vastu olla, kui oled õppinud sellega enam-vähem elama. Ma pole päris kindel, kas rõõmustada selle üle, et sa seda ka naudinguks oskad kasutada, aga kui keegi viga ei saa ja kedagi teist ei väära ning see sind kuidagi edasi aitab, siis mis mul üle jääb – lase aga käia! Kuigi sinu sõnakasutus näitab, et pühaks sa seda „toimingut” ei pea …
         Asi aga muutub kuritööks hetkest, kui hakatakse nõudma homoseksuaalsuse propageerimist ja levitamist. Vanemad orjavad tööd rabada ja lapsed on antud ühiskonna kaitse – lasteaia, kooli, tänava, interneti – suva alla; ja kui nüüd ühiskond ei hoia lapsi, hoopis peseb eurorahadega nende ajusid, siis läheb asi kurjaks. Vanematele, kogu rahvale lüüakse nuga selga – traditsiooniliste peresuhete marginaliseerimine on otsene rünnak rahvuse algraku – perekonna – vastu. „Europresident” kuulutas rahvusriigid EU vaenlasteks, siit ka kurjus, mis meid ründab … Perekonnata pole juuri, juurteta pole rahvust, rahvuseta pole väge …

     • Tõlgendan Teie praegust kommentaari viisil, et Teie jaoks “rahvus” ja selle eksistents on ise-enesest mõistetavalt ülivajalikud ja kasulikud asjad. Kuna see on Teie jaoks nii ABC-rollis, siis peaks olema Teie jaoks ka lihtne see ABC mulle lahti seletada, tehes seda viisil, et ei toetuta piiblist ega põhiseadusest võetud “absoluutsetele tõdedele”.

      Palun laske käia, kui ABC detailideni lahti selgitamine peaks ka ABC ehk lihtne olema. Jään huviga Teie vastust ootama.

     •     Kui kehastub siia planeedile, siis ainus vangistus, millest saab mööda vaadata, on vääramatu loodusjõud; ja ainus võimalus selleks on olla füüsiliselt, hingeliselt ja vaimselt terve. Kõik muud piirangud on välja mõelnud ja tekitanud inimeste enda rumalus ja ahnus. Nendest mööda vaatamiseks läheb vaimsust juba topelt tarvis …
          Rahvus kujuneb välja aja jooksul kohapeal iseenesest, see on kohanemine, kasvamine, harmoniseerumine oma loodusliku keskkonnaga, mida viimse detailini õpib tundma tema immuunsüsteem. Rahvus on olla kooskõlas Emakese Maaga selle osa kaudu temast, mida puudutad, justkui nähtamatu nabanöör Maaga, või nähtamatud juured, mille kaudu saab tervise – vabaduse elada. Nii nagu on kala vaba oma jões, lind vaba oma taevas ja põder vaba oma laanes; nii on eestlane vaba oma Eestimaal. Eestlane ei saa olla terve ega vaba mujal, või ta pole (enam) eestlane …
          Eesti keel on meie emakeel, õigus oma lapsepõlvele, õigus vanematele, õigus oma rahvusele, õigus maatükile, mis selle keele andis. Võõrkeeled on meile orjakeeled …
          Petab ennast see, kes ütleb, et see kõik on vaid metafoor ja tema ei vaja oma loodust, ega oma rahvust. Vaatab aga ringi lahtiste silmadega ja näeb, et isegi Brooklinil on oma aktsent, ja meie venelased on Moskvas mitte venelased, vaid baltlased … Võid ju lennukis sündida, kuid kõik su ligimesed on sündinud kusagil maapeal, ja ega’s lennukki õhku rippuma jää … Internatsionalism on inimkonna vähkkasvaja … hullumeelsus … mingi viha …

      ps
          Jah, verd on vaja segada, pruute vaja röövida, aga see on juba järgmine teema …

     • Fleimar Trollile tänud “rahvuse ülima vajalikkuse” lahtiseletamise eest.

      Teie (Fleimar T.) vastust lugedes näib mulle, et Te kasutate alateadlikult klassikalist ususektides kasutatavat skeemi, kus inimese baas-vajadused (bioloogiline kohastumus, sotsiaalselt turvaline keskkond, jne) seotakse mingi konkreetse kiriku, usulahu, tõdegega, öeldes, et just meie kiriku püha raamatu, piibel/koraal/tallmudi/jne. järgi talitamine rahuldabki Teil Teie poolt ihatavad elementaarsed vajadused. Egiptlased uskusid Vaaraosse, et kummardades ja orjates Vaaraod, nende baas-vajadused, toit, seks, peavari, midagi hingeliselt ülimalt püha, saavad kõik rahuldatud. Sellest said omakorda inspiratsiooni kristlased ja islamistid ning kui vaatate tänapäeva poliit-retoorikat, näiteks USA-s, Euroopas, Eestis, siis see matkib ilusti kirikutes kasutatavat. Isegi presidentide kõned on nagu kirikuõpetajate jutlused. Eestis isegi kristlikke pühi matkivad, näiteks presidendi jõulukõne, ülestõusmispühast natukene nihkes mingi, ma ei mäleta, vabadussõja mälestus-püha või midagi sarnast, 20. August kui sügis-rituaalide analoog, jne.

      Hetkel ma ei näe, et Teil oleks ka väga motiivi oma automaatmõtet, “rahvus, see on asi, mis tagab minu baasvajadused”, ümber hinnata. Eks ole aja küsimus, mil Te sellega kõrvetada saate, kuid passiivsed, mitte midagi tegevad, inimesed ei kipu ka uutesse situatsioonidesse sattuma, mistõttu neil võtab isiklik areng seoses eri situatsioonidest saadavate võrdluskogemuste vähesusega kauem aega kui aktiivsetel, töökatel, tegusatel, inimestel.

     •     Ma olen pagan, ja ma näen, kuidas ristikoerad on mu rahvuse tükkideks rebinud, purevad oma ainujumala nimel senini meie viimseid hingitsevaid riismeid. Egiptus, püramiid, dollar, euro … Oma viimase lausega püüad mind endast laisemaks tembeldada … mille nimel? Kuid sul võib õiguski olla, aga on selline ütlemine – сила есть ума не надо … Ka intellektuaalne jõud võib vaimu magama panna …
          Egiptlaste usk vaaraosse on muidugi huvitav ja teinekord lausa kuratlikult, kuid antud kontekstis paelub mind pigem „usk” Niilusesse ja selle üleujutustesse, mis muidu nii põuase jõeoru nõnda viljakaks tegi, et vaaraode võim üldse tekkida sai. Mitte « … _minu baasvajadused_ … », vaid meie kõigi – rahva – kõige igapäevasema tervise – elujõu, mille puudusel tavaliselt arsti (vanasti ravitseja) poole pöördutakse. Ei mingit ajupesu hookus-pookust võimurite või preestrite poolt – puhas maa ja puhas vesi ja puhas õhk – puhas elu …
          Inimene on see, mida ta sööb, sööb seda, mida Maa annab … Võib-olla mõni inimene ei vaja seda ühendust, seda „nabanööri”, võib-olla saab ta ka plastmassist kõhu täis, kuid midagi pole teha, minu jaoks on selline inimene pigem tulnukas, kui kaasmaalane …

     • Puhas maa ja puhas õhk ei ole küll liiga palju tahetud, sõltumata sellest, et tervislikku toitu õnnestub ehk labori tingimusteski kasvatada ja kosmosejaamas ning kõrgel lendavates lennukites oleva õhu “puhtuse” üle saab debatti pidada. Paraku, puhta maa ja puhta õhu seostamine rahvusega kvalifitseerub minu silmis ikkagi ajupesu ohvrile kohaseks tagajärjeks. Rakenduv skeem on ikkagi selline, et leidub vajadus X ja siis ideoloog väidab, et vajaduse X rahuldatuks saamiseks peate uskuma meie ususekti ideoloogiat, peenemal juhul meie seltskonnale kasulikku muinasjuttu.

      Konkreetsemalt rääkides, leidub mingi müütiline asi nimega “rahvus”, mis on tava-keele jaoks muidugi hästi lihtsalt ja aru-saadavalt kirja pandud, näiteks, et siin üles kasvanud, valget värvi naha-värviga, räägib aktsendivaba eesti keelt, jne. ning siis selle “ülivajaliku objekti”, “rahvuse”, toimimiseks on vaja MEID, MAKSKE MEILE, MUIDU SUREB RAHVUS VÄLJA, KANNATAGE VÄLJA MEIE POOLT MAKSUDEST KÕRVALEHIILIJATE SUHTES RAKENDATAV VÄGIVALD, SEST MUIDU MEIL KUI RAHVUSE ELUS-HOIDMISE SÜMBIOOTIDEL, EESTI OMA POLIITIKUTEL, LÄHEB HALVASTI JA KUI MEIL LÄHEB HALVASTI, SIIS TEIE “rahvus” SUREB VÄLJA!!!!

     •     Xercosius, sa näed rahvuses kolli – homofoobseid kurikatega „natse”? Eiei, rahvus on lihtsalt aadress hingemaailmas, ei vähemat, ega enamat …
          Võid ju võõrsile kolida ja rääkida tundmatus keeles, kuid siiski päriselt omaks võtavad uue aadressi alles lapselapselapsed … Jama on aga selles, et ka EU parasiidid näevad rahvuses kolli ja on kuulutanud sellele sõja. Siit ka eurod homopropagandaks. Pikas laastus võitlevad nad aga veskitega, sest Maa (puhas õhk ja puhas vesi) sünnitab uued oma tahtmist mööda; ja nagu homo-sovjeticuski, sureb välja ka homo-euroticus … sest Loodus armastab vabadust … enda piires muidugi …
          Indiaanlastelt, aborigeenidelt võeti lapsed ja pandi kristlikesse kool-vanglatesse, kus esimene käsk oli keeld rääkida emakeeles; sellega võeti neilt vabadus ja lõigati läbi juured oma rahva ja maaga … nüüd – kaotanud südame, väe ja sihi – joovad põlisrahvad ennast lihtsalt surnuks … Niiet, labori steriilsus on hoopis tapja, mitte võimalus …
          Aga, kui on süda – keskpaik – fookuspunkt, saavad asjad tehtud …
      Creepy Team Work
      Ohio Amish Barn Raising

      ps Mis puutuv sinu pakutud videotesse, siis need on karikatuurid, mitte elu, niiet tänks, bat nõu tänks …

     •     Xercosius, seoses selle suurtes tähtedes osaga sinu kommentaaris niipalju, et kui mõni kasutab tänavat kuritegelikul eesmärgil, siis süüdi on ikkagi kurjategija, mitte tänav … Ja mis asi on „EESTI OMA POLIITIKUD”? Nn. demokraatia abil soojale kohale rahvarahakoti äärde tõstetud „meie” moraalsete värdjate seast valitud tõusikud, karjeristid ja pugejad – ei midagi suurt … Aga seda tead sa ju isegi … Seda, et see isehakanud „eliit” valimiste ajal populismi põeb, et tee veel rahvust kurjategijaks. Õigupoolest ei saagi aru, kas sa vihkad eesti rahvast või eesti rahvust? Ja kas tõesti selle pärast, et rahvuslik-pärimuslik perekond koosneb mehest ja naisest? Kas pole see rahvuslik enesekatitse tung ja jätkusuutlikkuse tagatis?
          Kui oleks olemas ainult homodele mõeldud (muinasjutuline, rahvustest vaba) saar, kas koliksid siis sinna? Kas lapsed oleks teil seal kõik katseklaasis tehtud? Kas sa seljuhul usud, et suudate loodusliku valiku asendada arvuti­programmiga? … Imikul on kõige tugevamad kõõluste lihased kätes, et oma emast mitte lahti lasta – millest teie lapsed hakkavad kinni hoidma? … Või sa siiski ei lahkuks homosaarele?

    • Tere,

     Minumeelest on see arutelu alkoholi teemadest küll väga kaugele läinud. Võiks nagu enesedistsipliini mõttes ikka kommentaarideski üritada jääda seotuks uudise algse teemaga. Või on enedistsipliin ka mingi ahistav koll?

     Üldiselt XS on lihtne kaks asja segamini ajada: isiklik ja ühiskondlik. Isiklikus mõõtmes pole omasooihalus kunagi olnud mingi eriliselt taunitud nähtus. See on vähemusosa ühiskonnast. Kui vähemusest saab enamus, siis laguneb ühiskond laiali, rahvas mandub ja asendub mõne teisega. Lisaks isikliku ja ühiskondliku eristamisele tuleb veel ka eristada riiki. Võib olla tugev riik, nõrk ühiskond või mistahes kombinatsioonid nendest kolmest. Rahvusriigid pürgivad üldiselt tugeva riigi kehtestamisele. See, et meil on ‘tugevad isiksused’ on müüt. Meil on tugeva riigi jaoks sobivad isiksused. Seda illustreerib ka käesoleva arutelu käik.

Kommenteerimine on suletud