itknowledgeexchange.techtarget.com

IT-huumori kogumise artikkel, v_0

Antud artikkel on mõeldud selleks, et uus.minut.ee all oleks üks kommentaaride lõim, mis on pühendatud IT-kallakuga huumorile. Selle artikli kommentaariumi võib vaadelda ka kui kollektiivselt koostatud IT-huumori säutsude kogu. Huumor on alati väga subjektiivne, mistõttu ma kindlat reeglistikku ette ei saa öelda, kuid minu arvates sobivad siia ka IT-kallakuga säutsud temaatikast “viiteid kummalisele maailmale”. Näiteks,…

Maailmaparandamise idee: üksikisikud võrdseks riikidega

Stanford prison experiment,  Milgram experiment ning asjaolu, et natsi koonduslaagrid toimisid peamiselt tänu vangidele, kes laipe gaasikambrist ahju tassisid ning kes ligikaudu poole aasta jooksul ka ise hukati, näitavad, et rahvas on vägivalla ja sobiva propaganda kombinatsiooni kaudu manipuleeritav ise-ennast hävitama. Keskmistatult kehtib antud FAKT  inim-psühholoogia kui loodus-nähtuse korral nii olevikus kui tulevikus. Edward Snowden’i,…