1975. aasta mängufilm osutus USA-Iraagi sõja ja Afganistani sõja täpseks ennustuseks

Filmi pealkirjaks on <a href=”https://www.youtube.com/watch?v=MAT_yoVNHzU”>Three Days of the Condor (1975)</a>. Kuna tegu on väga vana filmiga, siis on seda internetiavarustest suhteliselt lihtne leida, kuid kogu sündmustik käib loo ümber, et CIA’s sõna otseses mõttes planeeritakse täpselt seda, mis Iraagi-USA ja Afganistani sõja korral teoks sai. Filmi kõige tähelepanuväärseim tseen asub filmi lõpus, kus vastav CIA ametnik, kes filmi pea-tegelasele vahele on jäänud, selgitab filmi pea-tegelasele ära motiivid ja poliitilise olustiku, milleks CIA ette valmistub. Minu jaoks oli intellektuaalselt jahmatav just  täpsus ja detailsus, millega mingis 1975. aasta mängufilmis, mis ilmselgelt ju valmis ajal, mil NSV-Liidu lagunemist veel tava-inimesed ette kujutadagi ei osanud, seletatakse  lahti faktid, mida ~2000-ndatel aastatel poliitikud ja peavoolu-meedia hoolega varjata üritavad.

Kordan: <strong>2005. aastal kõigi juhtivate poliitikute ja peavoolumeedia poolt varjatav materjal räägitakse detailselt ja täpselt lahti 1975. aasta mängufilmis</strong>, kusjuures tseen leiab aset New York Times’i New York’i kontori ees ja CIA ametnik ütleb filmi pea-tegelasele: “Kust Sa tead, et nad (New York Times) selle loo (filmi pea-tegelase poolt ajakirjanikele välja räägitud tõe) ära trükivad?” <strong>SEDA 1975. AASTA MÄNGU-FILMIS!!!</strong>  Тõttöeldes, mina küll kahtlen, et kas see nii väga mängu-film üldse oligi või oli tegu tõelise intellektuaalse pärliga, rahvale sobivamasse vormi pandud lekitus-tööga. Filmi pea-tegelas-kuju mänginud näitleja, <a href=”https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Redford”>Robert Redford</a>, on üheks pea-tegelastest ka teises, arvan, et väga õpetlikus, filmis, mis valmis 2001. aastal ja kannab pealkirja <а href=”https://www.youtube.com/watch?v=M1f0c3utHGI”>Spy Game</a>. Ka too film kõlbab vaadata ning ilmselgelt tõstatub küsimus, kas “Spy Games” kajastab midagi aastast 2030?

Sattusin 1975. aasta filmi vaatama tänu selle loetletusele artiklis <а href=”http://sabotagetimes.com/reportage/the-10-greatest-spy-movies-as-chosen-by-ex-spies/”>The Greatest Spy Movies (As Chosen By Ex-Spies)</a>. Ülejäänud artiklis loetletud filid olid samuti tõeliselt tasemel. Minu kui tava-inimese jaoks väga hariv materjal. Milleks lugeda spiooninduse õpikuid, kui “video-presentatsioon” on avalikult ja filmitööstuslikult heal filmikunstilisel tasemel võtta?