1 relv enesekaitseks, ülejäänud korjame ära

Cartoon-Gun-Control-for-Dummies-990Meie valitsus plaanib riiki turvalisemaks teha. Sisuliselt riik ütleb, et kodanikud ei oska relvi kàsitleda ja annavad neid terroristidele! Mina tõlgendan seda nii. St.need konkreetsed 2600 inimest, kellel on rohkem kui 1 relv järelikult ei suuda oma relvi hoida. Seega on varem antud relvad ohtlikele inimestele. Lisaks peaks muud protsessi justkui lihtsustama, et ühte relva saaks kergemini.

Saan aru, et sama muudatusega  tahetakse teha ka kriminaalkorras karistatutele võimalikuks relv soetada ning enam ei pea relva politseis registreerima(Villui R juhtum) – okei, see on kontekstist välja rebimine – kasutan siis sama argumentatsioonistiili. Teisalt – paljud kriminaalselt karistatud ja potensiaalselt salaohtlikud nüüd relva hangivad?

Eelnõuga muudetakse sätet selliselt, et soetamisloa või relvaloa taotlemise avalduses ei pea enam põhjendama relva vajalikkust(mitte et sisuliselt enne oleks väga pidanud). Sellest nõudest loobumise eesmärk on lihtsustada relvaloa taotlemise protsessi nii taotleja kui ka menetleja jaoks. Lisaks ei peaks relva enam ette näitama – kui seda just ei nõuta.

Lisaks ei sobi selle eelnõu järgi sileraudne püss või vintraudne püss enesekaitseks – ilmselt overkill ja ilmselt on vaja ennast püstoliga kaitsta automaadiga tereoristi eest. Okei..  Sileraudne on ju sajandeid olnud põhiline ja esimene (enamasti ka ainuke) oma vara kaitseks sobiv relv talumehele, käsitsemine lihtne, erinevat moona saadaval ja võimalik ka ise laadida – miks see ära tahetakse keelata on täiesti arusaamatu. Miks see ära keelata? Paljudel maal elavatel inimestel võetakse sileraudne kapi otsast ära?

Mina teeks ettepaneku, et iga pere kohta vôiks olla  üks kirves lubatud – kirvemôrvu on isegi rohkem ju. Kurikaid ka ainult 1 ühe BMW kohta 1. Mäletan “isa soovitusel” lugu, kus rünnati haamriga. 1939 voi 1940 korjati ka relvad kokku. Kaitseliidu ülema kàskkirjaga. Lihtsalt vahemärkuseks.

Seletuskirjas kirjutatakse: Mitme viimase aasta jooksul nii Eestit kui meie lähiregiooni mõjutavad muutused Euroopa julgeolekukeskkonnas on tõstatanud vajaduse vaadata üle kehtivad relvade ja laskemoona käitlemisega seonduvad õigusaktid nii Euroopa Liidu tasandil kui ka Eestis. Korralik põhjendus. Järelikult oleme oht iseendale või aitame teistel endale ohtu põhjustada.

Sätestatakse turvalisuse tagamiseks ettenähtud relvade piirmäärad ja sobilikud relvaliigid – eelnõu kohaselt võib vähemalt 18-aastane isik soetada gaasipüstoli ning vähemalt 21-aastane isik lisaks gaasipüstolile ka ühe turvalisuse tagamiseks sobiliku relva (püstol või revolver).

Eespool nimetatud muudatuste tegemine on oluline eelkõige turvalisuse aspektist. Arvestades, et tulirelv on ohtlik, tuleks nende omamist ja valdamist piirata ning võimaldada nende omamine üksnes vajaduspõhiselt. Samas vajadust ju põhjendama ikka ei pea…

Eestis on näiteks viimasel viiel aastal varastatud 42 relva ning kaotatud 626 relva. Huvitav, mitu relva on nendest nende käest kadunud, kellel on neid rohkem kui 1? Protentuaalselt on see 42 ja 626 koguarvus pea olematu.

Või tuleks ikkagi karmistama oluliselt kaotamisi? Palju on KL relvi kaotanud? Samas sellest räägitakse pidevalt, et KL liikmetele peaks relvi koju juurde andma. Sõjavägi? Selle eelnõu kohaselt siis sporditulirelvi ja jahirelvi ei varastata vaid ainult enesekaitseks soetatud relvi? Ühte relva võib hoida sokisahtlis. Kahe ja eneme jaoks vaja lukustatavat relvakappi. Mis siis nüüd ohtlikum on?

Ilmselt juhtub see, et kasutatud relvad müüakse ükshaaval maha, relvaomanike arv tõuseb ning tekib juurde sportlasi ja jahimehi. Päeva lõpuks on tore, et seda tehakse pühade ajal.

http://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/

30d8253c-4481-4529-8b7a-4b5dbe3ec6e1#T5hFJ5yA – relvaseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

5 arvamust “1 relv enesekaitseks, ülejäänud korjame ära” kohta

 1. Homo Sapiens: Relvaga inimene on oht iseendale ja teistele. Relvaga politsei on samuti oht iseendale ja teistele. Relvaga kurjategija on oht iseendale ja teistele.

  Ajalugu: kahjuks metsavendlus ei läinud läbi ja Nõukogude Liit tungis peale.

  Olevik: Põhirõhk on pandud nüüd numbrile 112 ja kogunemispunktidele mobiliseerimiskorral, mis omakorra rõhutab politsei-piirivalveameti ja kaitseliidu, kaitseväe reageerimisvõimet. Ministrite julgust(ära ole päts 39 aastal) , tegutsemist ja seaduste täitmist.

 2. Väga delikaatselt öeldult, see valgekraeliste pättide kari partokraatia ladvikus ei ole küll just see seltskond, kelle nõudmised moraalselt tõsiselt võetavad on. Enne neid olid siin Vene Tsaari esindajad. Millalgi Taani esindajad. Millalgi Rootsi esindajad. Millalgi isegi Lätlased-Leedukad. NSV-Liidu esindajatel, kellest paljud veel praegugi Toompeal tegutsevad ja Arnold Rüütli näol uhkelt eripensioni naudivad, on ka veel ilusti paljudel meeles. Vaid lollid orjavad kirikut/riiki. Ülejäänutel on muid mõtteid, kuid nii nagu kõikjal maailmas, nii ka eestis enamus inimesi on selles kontekstis lollid, et nad räägivad suure suuga, kuidas nad “perekonna ja laste hüvanguks” kannatavad välja neid väärkohtlevat, tümakast, ülemust, veetes samal ajal enamus oma parimaid elu-tunde mitte tolle “armsa” perekonnaga vaid tööl ja keerates oma “armastatud” lastele korralikult käru nii enda kui hoolitseva vanema puudumisega oma laste elust kui ka viletsa sissetulekuga, sest alandlikud lömitajad käivad mööblina kontoris ka väikese palga eest, ning siis kui ülemus liiga teeb, kummardab enamus eestlasi partokraatia ladvikust pätte, et näe, mult üle 50% maksu kooriv valitsus seisab ikkagi tava-inimese eest ja kaitseb tava-töötajat paha tööandja eest.

  Usun, et lisaks majanduslikule kihistumisele toimub kindlalt evolutsiooniline intellektuaalne kihistumine ja mingil hetkel lihtsalt lollimad satuvadki mingisse sellisesse seisu, milles Gaza sektori elanikud Israeli annektsiooni tingimustes aastakümneid elanud on, kusjuures kuigi ma kunagi arvasin, et Gaza sektori tegelastele tehakse Israel’i tegelaste poolt liiga, siis praegu arvan, et Israel’i tegelased on koledad küll, aga Gaza sektori tegelased on oma lolluse ja süstematiseerituse tõttu ise 100% süüdi selles, et nad täbaras olukorras on, täpselt nagu eestlased on ise 100% süüdi selles, et nad NSV-Liidu sünni algus-aastatel otsustasid siinse geograafilise piirkonna regulaarsele loodusõnnetusele, Vene okupatsioonile, mitte vastu hakata. Ka arvan, et USA maavärinate ja üleujutuste ja keeristormide piirkonna elanikud on ise 100% süüdi oma hädades, sest just nemad ise ju otsustavad, milliseid ettevalmistusi nad oma elukeskkonna eripäradega toime-tulemiseks ette võtavad. Loll oleks ju kolida Antarktikasse ja siis süüdistada teisi selles, et sealne külm sobivalt ettevalmistust mitte omavad inimesed surnuks külmutab. Meil on lihtsalt loodusõnnetuseks meist idas elavad kahejalgsed “loomad”, üldnimetusega Venemaa venelased. Kui hundikari lambad maha murrab, siis ei tasu lammaste omanikel ka hunte süüdistada, vaid pigem mõelda, kuidas ta oma enda elu-olu planeeris ja endalt küsida, et miks hunte pole, sarnaselt lammastele talve-heina tegemisega, õige-aegselt maha lastud. Tüütu, keerulinegi, aga vajalik.

  Rääkides relvadest ja sõjaväest, siis kõigepealt peab siinne valgekraeline partokraatia, eesotsas endise kaitse-ministri ja, kui ma nüüd ei eksi, praeguse (2016_01) Tallinna Tehnikaülikooli rektori, Aaviksooga, sõna otseses mõttes orje, peenema nimetusega “kutsealused”. Oleks siis, et neid orje kasutataks partei kaitseks, aga ei, need orjad pannakse vägivalla ähvardusel kombineeritult ajupesuga sõjaväeparaadile, vabadusväljaku risti eest mööda marssima ilma, et neil oleks seljas kogu keha katvat, korralikku, kuulikindlat vesti, demonstreerides ilmekalt, et 100 miljonit EEK’i ehk ~6 miljonit EUR’i maksma läinud propaganda-atribuut, vabadussammas (mille ees marsivad sõjaväeparaadil orjad kui mitte-vabad inimesed), on partokraatia ladvikule tähtsam kui kõik need haavad ja surmad, mida spetsiaalselt kahurilihaks orjastatud ja propagandas eesti tulevikuks tituleeritud eesti noored lahingus seoses kuulivestide puudumisega taluma peavad. Kui siia nüüd lisada asjaolu, et propaganda põhjal on Eesti Kaitseväe peamine eesmärk Eesti ala territoriaalne kaitse ja makse võetakse “rahva hüvanguks”, siis vähemalt propaganda jutu järgi kehtib eeldus, et kui rahvas maksab, siis partokraatia ladvik TARNIB. Kui Te siis kõrvutate 20 aasta Kaitseministeeriumi eelarve suuruse asjaoluga, et partokraatia ladvik ei suuda TARNIDA isegi seda, et ise välja reklaamitud turvateenus osutatud saaks, jukerdatakse mingite ameeriklaste siia toomisega ja NATO-s inetult pugemisega, okupantide poolel Afganistanis ja Iraagis tegutsemisega, siis ilmselgelt ei saa enamusi eestlasi pidada eneseväärikust omavaks, selgroogseks, TARGAKS, olevuseks. No mis teha. Tüüpiline eestlane mõtleb, kuidas aeg 9.00-ist 17.00-ini veeta, kuidas “mitte koondatud” saada, mis marki veini firma jõulupeol pakutakse.

  Aga mis püssidesse puutub, siis mul on sel teemal isegi üks ajaveebi-postitus. Lühidalt öeldes, avatud tarkvara on igasugu supermafia firmasiseste keeldude kiuste supermafiate ja tava-inimeste olukorda võrdsemaks muutnud, avatud riistvara ka areneb ja saab vaid huvitav näha olema, mida avatud füüsika liikumine pakub. Kaabakaid leidub kõikjal ja alati, küsimus on vaid selles, kuidas ise olukorda suhtuda. :-)

 3. Igal inimesel peaks olema õigus omada nii mitut relva, kui ta tahab ja mitte ainult ühelauslisi jahirelvasi, vaid ka täisautomaatseid sõjaväes kasutusel olevaid relvi.

  Valitsus peab kartma rahvast, mite rahvas valitsust!

Kommenteerimine on suletud